Month: November 2022

ספר תורה ספרדי מחיר

אנו מחפשים הנאות שהחושים של החברה מרגישים, בספורט, בשופינג, בריקודים ובעוד מקומות. הדבר הבעייתי הוא זו כשזה נהיה להמצא מוקד ומהות חיינו.

בפרשת השבוע שנעשו לו (ויקהל-פקודי) ניתנו הוראות קפדניות של להפקת המשכן. המדרש כתיבה “כל מלאכת המשכן איננו מגיעה...