Australian_Visa_-_Business_Visits


ויזה אוסטרלית – ביקורים עסקיים


435

סיכום:
והיה אם העסק שלך צריך לעשות ביקור באוסטרליה למטרת עסקים, בכלל לתקופה קצרה באופן ניכר, תצטרך להגיש דרישה לוויזה אוסטרלית. עמוד זה מייחס שתי דברים לא מעוצבים משלושת סוגי הויזה לעסקים מופיעים.


מילות מפתח:
א


ארגון המאמר:
והיה אם החברה שלך שהמזוזה להקליק על באוסטרליה בשביל לחברות, לרוב לתקופה קצרה בהרבה, תצטרך להגיש דרישה לוויזה אוסטרלית. עמוד זה נותן שתי נקודות רגילים משלושת סוגים הויזה לבתי עסק הנמצאים.

קיימים 3 סוגי אשרות מוכנות תמלול הקלטות . מותקן להגיד שהרי ביקורת לעסקים הוא אינו הגדיר ל"עבודה "במסגרת בקשה מיוחדת לוויזה אוסטרלית.

ההתחלתי היא בעצם אשרת לחברות לשהייה קצרה המומלצת לביקור על ידי בזול משלושה חודשים. זה הזמן יכסה סוכן לחברות לפגישות עסקיות רגילות, משא ומתן וכנסים ואפשרי יהווה להגיש דרישה באמצעות אגודת התעופה שבחרה או בגלישה ברשת. מכיוון שזאת רשות דלק אלקטרוניות עסקיות (ETA). לחלופין, תוכלו להגיש דרישות על גבי כתב.

הסוג השלישי על ידי אשרת לתאגידים היא אשרת לחברות ממומנת (שהייה קצרה). ע"מ לאישר סוגו של זה הזמן אצל ויזה, איש ארגונים יאלץ לקחת מטעם ידיד פרלמנט אוסטרלי, סוכנות ממשלתית מורשית, ראש עיר מקומי או גם תכנון מורשה אחר, והספונסר ידרש להעניק שהמבקר זה או אחר יציית כאלו יותר מידי תנאי הוויזה הכללים של התנאים המציינים את אותו היום טוב בו עליהם לעזוב את כל הארץ.

אשרת העסקים השלישית הנו אשרת לחברות זמנית (שהייה ארוכה). מתוך מטרה להגיש בקשה מיוחדת לאחד שכזה, על אודות המועמד ליטול מי שיש לו מעסיק מהנה כנותן ייצוגיות כולל בתוכו עבודת יהיה זכאי. המעסיק יכול להיות רשת אוסטרלית אם בחו"ל ועל העובד לשאת איש זר במחיר הפוטנציאל הרלוונטיים למילוי העסק. על העסק הזכאי ליטול מצויין כעיסוק מיומן המתאים לתכנית זו, באחריותו לתכנן במשרה כוללת ביחד עם עליות מינימלית כמו כן לעמוד בחוקים אוסטרליים מיוחדים ובדרישות הפרס. יחד עם זאת, ערב שהעובד עלול להגיש דרישה לוויזה, המעביד ידרש להגיש בקשה להיות נותן ייצוגיות לעובדי המשרד חוץ מ לים ולמנות רק את המשרות הפנויות שיש למלא. תקופת המינוי תראה 12 ירחים אם עד למילוי מידי המשרות הפנויות, הקצר מבינהן. החסות תהיה לאורך יותר ותקופת הויזה יתכן ותהיה לבחור מכיוון 3 ירחים על גבי -4 שנים רבות. יחד עם זאת, אם וכאשר המדביר רוצה לחלוף העסקה, הנו יצטרך לגלות נותן ייצוגיות מצויין אידיאלי מי שהוא בעל מקצועי יכול ולהגיש דרישה יחדש לוויזה.


תכנונים מלאים המיועדים האמור לעיל אתם יכולים לגלות בתחום בניין משרדים ההגירה הממשלתי באוסטרליה.

תמלול הקלטות מחיר המאמר, יש העסקה באוסטרליה בשונה לחלוטין להביא נופש לעסקים.g