Attract_True_Love__Are_You_Dating_Half_a_Man_

למשוך זוגיות אמיתית: העסק שלך יוצא בעלויות חצי גבר?

מחבר: טרי הרנון מקדונלד
google.com/articles/women/article_847.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:21
קטגוריה: בנות
מאמר:

קוראים לי יקבל המון דואר מנשים שמעורבות בגברים נשואים או אולי מןשפעים אחר. הנם מאז ומעולם מסתקרנים תקופה אודותיהם להמתין לקחת שיעזוב אחר אשתו או אולי את אותו חברתו לפני שיעניקו לאותו אחד את ההמלה.
הפתרון שלי הנו מאז ומעולם זהה: תן לטמבל אחר ההתרגשות-הו מעתה. מיד!
לאיזו תכלית כל אישה תצא בעלות גבר בתקווה שבסופו של דבר היא בעצם יעזוב אישה או גם רשת מביכה אותי. ואלו באופן יעמוד בהבטחתו, אישה הינה תחטוף פרס מפוקפק: שרץ אשר יכול לברוח ממערכת יחסים בזמן שנקבה אם לא תסובב את אותו ראשו. הינה שלמה לעצמה חצי איש.
והיה אם כל אחד יוצא במחיר חצי סוכן ומתלוצץ בדבר עצמך לסמוך שבגידה המצע בכל המקרים אינן תיהיה הנזק שלכם, שאל את אותה עצמך והיה אם היית צריכה והיה אם אישה אחר תחטוף את כל הגבר של העסק שלכם. והיה אם היא "ניתן לחטוף", פירוש הפיתרון שהוא אינו יכול להתחייב השלם למערכת יחסים, וזאת יהווה לא מורכב ​​עניין של התרחשות ידוע שעד שתסיים לחלוק את הדבר אלו שיש להן מישהו שונה.
בחורות שיוצאות עם אנשים וחברים נודדים נוסעות נפרד גברים בחורות נוספות. זה הזמן שגוי. וכפי שאמא של החברה שלכם אמרה בשבילך, מעשים שגויות מקצועיות כמעט בכל מקרה לתוצאות כואבות.
אם במידה ויש בבעלותכם המזל שלילית להביא בסיטוציה של זה הזמן ובחר לנצל את אותן הסיכויים שלנו אלו שיש להן Lover Boy, אני אפשרי בטוח יחסית:
א) תסיים להפסיד את אותו חג המולד של העסק שלכם בחנק מהקישה היבשה על ידי הדודה והיית נתון להתאמות תותבות על ידי הדוד צ’רלי (בעוד שבאותה זמן בסצנה נורמנית רוקוול במקומות אחרים המקום, לובר בוי ואשתו מכירים בשמחה צאצאיהם קורעים מתנות פתוחות מלמטה לעץ שלהם).
אוֹ:
ב) תסב את אשתו הנסערת אצל אדם שחתך את אותם אשתו וילדיו המקוריים. תבטח בי; במידה התרחיש דבר זה יתפשט, תמצא את עצמך מסתכל מעבר לכתף כל ניצנים למשך שארית חייך. ישמש לך בצורה משמעותית מעולה בעלות הילדה וצ’רלי.
במידה ו אילו מצוא שווה את זה?
אינם חשבתי באופן זה.
אם וכאשר כל אחד נעול בחצי מתווך, בטל את אותן עצמך בטוחה. תפסיקי ללכת לחדר. מצא מסלול שונה חזרה הביתה מהעבודה מתוך מטרה להימנע מלהיתקל אשר. אם וכאשר העסק שלך שהמזוזה, קבל העסקה אחרת. תמלול הקלטות רק את מספר הטלפון שלנו. תן לו את ההחלקה; האושר והכבוד העצמי של העסק שלכם מתוך אתרים אחרים המתארת את כף המאזניים.
מעתיק את מקום מגוריו למוצר שלך סוכן שלם, יאללה החזיקי מעמד כמו זה. העלו את כל הסטנדרטים משפחתו בעבור אתר שמסוגל לנאמנות ולאהבה רצינית. היא בעצם מוניטין מכובד בחוץ. קוראים לי מבטיח.


ZZZZZZg